C3M s.r.o.
 Český výrobce LED zdrojů světla

 
Nalezen detail: 1
stránka 1 z 1
Záznamů na stránku: 
Svítivost, Osvětlenost - intenzita, jas, kontrast

 

Svítivost

 

Svítivost (I) je základní jednotka soustavy SI. Svítivost v daném směru je podíl části světelného toku, který vychází ze zdroje do malého prostorového úhlu v tomto směru, a tohoto prostorového úhlu. Jednotkou je kandela [cd]. Jedna kandela je kolmá svítivost 1/60 cm2 absolutně černého tělesa při teplotě tuhnutí platiny za tlaku 101,32 kPa. (Svítivost svíčky je přibližně 1 cd, odtud název).

 

 

 
Osvětlenost, intenzita osvětlení

 

 

Osvětlenost, intenzita osvětlení (E) je podíl té části světelného toku, která dopadá na plošku povrchu tělesa, a této plošky. Jednotkou je lux [lx]. Osvětlení jednoho luxu je vyvoláno světelným tokem jednoho lumenu rovnoměrně rozprostřeného na ploše 1 m2. (Osvětlení za úplňku je 0,24 luxů, zatažená zimní obloha dává osvětlení 3 000 luxů, za slunečného letního dne je osvětlení až 100000 luxů, ale 100 W žárovka ve vzdálenosti 2 m má intenzitu osvětlení jen 35 luxů). Doporučené hodnoty osvětlení podle druhu prostor či činností v nich vytvářených naleznete zde...

 

 

 
Jas

 

 

Jas je podíl svítivosti plošky zdroje v daném směru a průmětu této plošky do roviny kolmé k danému směru. Je to veličina, na kterou bezprostředně reaguje zrakový orgán. Jednotkou jasu v soustavě SI je kandela × m-2, dříve označovaná jako nit (nt). V literatuře se lze setkat se staršími jednotkami: 1 stilb [sb] = 1 cd × cm-2, příp. lambert [La].

 

 

 
Kontrast


 

Kontrast jasu je podíl jasu pozorovaného předmětu a jasu bezprostředního okolí nebo podíl rozdílů obou jasů k jasu okolí. 

 

 

Oslnění

Oslnění je nepříznivý stav zraku, jenž ruší zrakovou pohodu nebo zhoršuje až znemožňuje vidění. Vzniká, když celá sítnice nebo její část je vystavena většímu jasu, než na který je adaptována.

 

 

 
Další hlediska

 

 
  • Stínivost je schopnost umělého světla vytvářet na trojrozměrných předmětech stíny.
  • Místo zrakového úkolu je místo, kde se nacházejí hlavní předměty zrakové činnosti.
  • Kritický detail je určitý jednorozměrný nebo vícerozměrný útvar, rozhodující pro posouzení zrakové náročnosti prováděného úkolu. Je to ta část pozorovaného předmětu, který je nutno rozlišit, aby byl pozorovaný předmět správně identifikován.
  • Zraková zátěž je vizuální situace, která vyžaduje jistý zrakový výkon. Určuje se na základě zhodnocení velikosti kritického detailu, akomodace zraku a světelných podmínek.
  • Zrakový výkon je množství informací zpracovaných zrakem za jednotku času

 

 

Nalezen detail: 1
stránka 1 z 1
Záznamů na stránku: 

© 2013 - 2018 mmambo. All rights reserved. C3M s.r.o.