C3M s.r.o.
 Český výrobce LED zdrojů světla

 
Nalezen detail: 1
stránka 1 z 1
Záznamů na stránku: 
Požadované hodnoty veličin na osvětlení

 

Požadavky na osvětlení jsou odvozovány z charakteristik zrakové činnosti s přihlédnutím k dalším funkcím osvětlovaných objektů.

Základními kriterii pro stanovení kategorie osvětlení jsou zrakový výkon a zraková pohoda. U prvních tří kategorií jde o přednostní zajištění zrakového výkonu, tj. o prostory, v nichž je nutné zajistit požadovanou hlavní činnost bez zvláštního zřetele na architekturní a estetické působení. U kategorie osvětlení D jde o přednostní zajištění zrakové pohody (kulturní, společenské a rekreační prostory)

Dále je zavedena veličina rovnoměrnost osvětlení r. Jedná se o poměr minimální hodnoty osvětlenosti a průměrné hodnoty osvětlenosti. Obě jsou uvažovány na konci intervalu údržby.

 

 

 
Kategorie osvětlení podle vykonávané činnosti

 

 

Kategorie    osvětlení

Činnost

Pořadí důležitosti rozhodujících kritérií

A

S velkými požadavky na zrakový výkon

1. zrakový výkon

2. zraková pohoda

B

s průměrnými požadavky na zrakový výkon

C

s malými požadavky na zrakový výkon

D

s přednostními požadavky na vnímání prostoru, tvaru a barev

1. zraková pohoda

2. zrakový výkon

 

 

Osvětlenosti Epk předepsané pro prostory kategorie A

Kategorie osvětlení

D/d

Kontrast

Epk (lx)

Charakteristika činností

Příklad

A1

≥3300

malý

střední

velký

20 000

15 000

10 000

vysoce speciální úkony

nejvyšší zrakové náročnosti

a obtížnosti s požadavkem téměř stoprocentní pravděpodobnosti správného rozlišení

operační sály, ambulance pro speciální zákroky

 

 

A2

≥3300

malý

střední

velký

10 000

  7 500

  5 000

nejjemnější výroba, nejpřesnější kontrola bez ( s omezenou) možnosti použití zvětšení s požadavkem maximální přesnosti a pravděpodobnosti správného rozlišeni

Speciální výrobny a laboratoře

A3

≥3300

malý

střední

velký

  5 000

  3 000

  2 000

mimořádně jemná výroba, obtížná kontrola při vysoké přesnosti a správnosti rozlišení s omezenou možností použití zvětšení;

Nejnáročnější umělecká tvorba a výroba

pracovny pro mimořádně jemné práce klenotnické, hodinářské

 

Osvětlenosti Epk předepsané pro prostory kategorie B

Kategorie osvětlení

D/d

Kontrast

Epk (lx)

Charakteristika činností

Příklad

B1

<3300          ≥1670

malý

střední

velký

2 000

1 500

1 000

Velmi jemná výroba a kontrola, ruční rytí, rýsování, přesné rozlišování barev a speciální umělecká výroba

Pracovny pro velmi jemné práce, rýsovny, ateliéry

B2

≥3300

malý

střední

velký

1 000

   750

   500

Jemná výroba, kontrola, kreslení, umělecká výroba, restaurátorské práce, práce s velkými požadavky na zrakový výkon, náročná zdravotnická vyšetření, šití

Pracovny pro jemné práce, kreslírny, ateliéry, velíny, dozorny, pracovny

B3

≥3300

malý

střední

velký

   500

   300

   200

Běžná výroba, běžné práce na počítači, kontrola funkce automatů, žehlení, výuka, běžné laboratorní práce a zájmové činnosti v domácnosti, práce s průměrnými požadavky na zrakový výkon

Pracovny pro běžnou výrobu, pro automatizované procesy, obchodní prostory

 

Osvětlenosti Epk předepsané pro prostory kategorie C

Kategorie osvětlení

D/d

Kontrast

Epk (lx)

Charakteristika činností

Příklad

C1

<500

malý

střední

velký

  200

  150

  100

Hrubá práce, manipulace s materiálem, jednoduché práce v domácnosti, obsluha ve stravovnách

Pracovny pro hrubé práce, náročné sklady, pracoviště v domácnosti

C2

<500

malý

střední

velký

  100

    75

    50

Jednoduchá orientace v místnosti při rychlejším pohybu, udržování čistoty

Skladové prostory, hygienická zařízení, vnitřní komunikace, méně významné společenské prostory

C3

<500

malý

střední

velký

    50

    30

    20

Základní orientace při průchodu místností, při obchůzkách, hlídání, popř. evakuaci

Vnitřní málo frekventované komunikace

 

 

Osvětlenosti Epk předepsané pro prostory kategorie D

Kategorie osvětlení

D/d

Kontrast

Epk (lx)

Charakteristika činností

Příklad

D1

 

malý

střední

velký

  500

  300

  200

Převážně aktivní činnosti, stimulující prostředí, vystavování uměleckých děl a zboží, hromadné konzumování potravin (jídelny a restaurace), pohybová rekreace, rekreační sport, hra na hudební nástroje z listu, konference a přednášky, čtení, studium

Odpočinkové, společenské, kulturní, obytné a ubytovací, shromažďovací prostory, kina, divadla, koncertní sály, galerie, výstavní síně, muzea, kostely, kongresové haly, klubovny, knihovny, tělocvičny

D2

 

malý

střední

velký

  150

  100

    75

Běžné zábavné a oddechové činnosti, tanec a společenské hry, příležitostná konzumace potravin a nápojů, odpočinkové činnosti

D3

 

malý

střední

velký

    50

    30

    20

Převážně pasivní činnosti, intimní prostředí, poslech hudby, důvěrný společenský styk, včetně konzumace jídel a nápojů

 

 

Nejmenší hodnoty osvětlenosti Epk pro celkové a odstupňované osvětlení v interiéru

Kategorie osvětlení

Pobyt osob v místnostech *

Epk,min

(lx)

B, C

bez denního světla

trvalý

300

hygienické minimum

B, C

trvalý

200

hygienické minimum

B, C

krátkodobý

100 (150)

všeobecně

občasný

20 (30)

*čísla v závorkách platí při zvýšeném nebezpečí úrazu

 

  • trvalý pobyt         pobyt v místnosti během jednoho dne či jedné pracovní směny po dobu delší než 4 hodiny a opakovaný nejméně po 30 dnů v roce
  • krátkodobý pobyt           pobyt v místnosti během jednoho dne či jedné pracovní směny po dobu kratší než 4 hodiny, který však nelze považovat za občasný pobyt, nebo pobyt sice delší než 4 hodiny, ale opakovaný nejvýše 29 dnů v roce
  • občasný pobyt pobyt potřebný k průchodu místností při kontrolních pochůzkách, při dohledu na zařízení apod

 

Rovnoměrnost osvětlení

rmin

rmin = Emin : Ep

pro pobyt

0,65

1:1,5

trvalý

0,4

1:2,5

krátkodobý

0,1

1:10

občasný

 

 

 
Požadavky na osvětlení podle užití prostor

 

 

Požadavky na osvětlení ve školách a školských zařízeních

Druh prostoru

Denní

 

Umělé

Sdružené osvětlení

 

Činitel denní osvětlenosti

Osvětlenost

Činitel denní osvětlenosti

Osvětlenost doplňujícím umělým světlem

[%]

/lx/

[%]

/lx/

minimální

 průměrný

Epk

minimální

 průměrný

 

Učebny víceúčelové a kmenové, pracovny, pracovní kouty, posluchárny, víceúčelové prostory, družiny

1,5

5

300

0,5

1,5

400

Studovny, čítárny

1,5

5

300

0,5

1,5

400

Pracovny výtvarné výchovy, rýsovny

2

6

500

0,7

2

500

Ostatní odborné pracovny a učebny, velké učebny cvičný byt

1,5

5

300

0,5

1,5

300

Laboratoře a dílny - běžné práce

1,5

5

300

0,5

1,5

300

- jemné práce

2

6

500

0,7

2

500

Tělocvičny - pro výuku

1

3

200

0,5

1

200

- pro závodní sporty

1,5

5

300

0,5

1,5

300

Kabinety, pracovny vyučujících, kanceláře

1,5

5

300

0,5

1,5

400

Sborovny - bez trvalého pobytu

1

3

300

0,5

1

300

- s trvalým pobytem (nemají-li vyučující samostatné pracovny)

1,5

5

300

0,5

1,5

400

Shromažďovací prostory, auly

1

3

200

0,5

1

200

Kuchyně, přípravny jídel, umývárny nádobí

1,5

5

300

0,5

1,5

400

Ordinace lékaře, vyšetřovny

1,5

5

300

0,5

1,5

400

Šatny, hygienická zařízení, komunikace

0,5

2

100

-

 

-

Klubovny, jídelny, společenské místnosti

1

3

200

0,5

1

200

Doporučené parametry osvětlení vnitřních sportovišť

Název sportu, sportoviště

Osvětlenost Epk (lx)

Rovnoměrnost

R = Emin:Ep

trénink

soutěž

trénink

soutěž

Házená, košíková, odbíjená

150

500

1:2

1:1,5

Halová kopaná, gymnastika, judo, zápas, tanec

200 až 300

400 až 500

1:2

1:1,5

Šerm, stolní tenis

300 až 500

500 až 750

1:2

1:1,5

Box – ring

300

1500 až 2000

1:2

1:1,5

Box - hlediště

20 až 50

20 až 50

1:2

1:1,5

Kuželky, bowling - dráha

100

200

1:2

1:1,5

Kuželky, bowling - stavění

300

500

1:2

1:1,5

Plavání, vodní polo

200

400

1:2

1:1,5

tenis

200 až 500

400 až 750

1:2

1:1,5

Osvětlení ve zdravotnických prostorech

Charakteristika činnosti

Denní ČSN 73 0580

Umělé ČSN 36 0450

Třída zrakového činitele

Činitel denního osvětlení

Kategorie

Intenzita osvětlení

Epk

[lx]

emin

eprům

Operační sál

-celkové

-místní

I

3,5 %

10 %

A1

10 000 - 20 000

1 000-1 500-2 000

podle potřeby 1)

Zákrokový sál

-celkové

-místní

II

2,5 %

7 %

A1

5 000 – 10 000

500 – 750 - 1 000

podle potřeby 2)

Vyšetřovny

-celkové

-místní

-vyšetřovací

III

2 %

6%

B2

500 – 1 000

200 – 300 –500

500 – 750 - 1 000

podle potřeby

ARO a JIP

-celkové

-místní

-vyšetřovací

III

2 %

6 %

A3

2 000 – 5 000

50 – 75 – 100

200 – 300 – 500

podle potřeby 3)

Lůžkový pokoj

-celkové

-místní

-vyšetřovací

-noční

II

2 %

6 %

D1

200 – 500

75 – 100 – 150

150 – 200 – 300

podle potřeby

3 – 5 – 10  4)

Poznámky

1)pracovny operatérů se navrhují v kategorii B1

2)spojovací trakty těchto prostorů se zařazují do kategorie B2

3)stanoviště sester se doplňují regulačním zařízením, kterým lze operativně měnit osvětlení prostoru s pacienty

4)zvláštní pozornost je věnována posouzení oslnění jak pacientů, tak i ošetřujícího personálu

 

Doporučené hodnoty celkového osvětlení obchodu se zbožím

Typ obchodu se zbožím

Osvětlenost Epk

Nábytek

300

Knihy, papír, grafika, optika

500

Klenoty, zlato, stříbro, hodiny

750

Sklo a keramika

500

Látky, šaty, boty, kůže

750

Parfumérie

300

Květiny

300

Maso, uzeniny

500

Strojírenské výrobky

300

Automobily

300

 

 

 

Osvětlení obytného prostředí

Místo, příp. činnost

Požadavek umělého
osvětlení v lx

Celkové nebo odstupňované osvětlení obytné místnosti s místním osvětlením

50 až 100

Celkové nebo odstupňované osvětlení pracovních prostorů bez místního osvětlení

200 až 500

Společné jídlo

200

Studium, psaní, kreslení, kuchyňské práce aj.

300

Jemné ruční práce

500

Komunikace v bytě

75

Obytné kuchyně, koupelny, WC

100

Další hygienická doporučení - celkové umělé osvětlení:

Obývací kuchyně, koupelny, předsíně

100 až 150 lx

Haly

150 lx

Ložnice

100 lx

Pro některé činnosti je doporučeno místní osvětlení, zejména:

Jídelní stůl pro společné stolování

200 až 300lx

Čtení, běžné psaní, příprava jídla, ruční práce

300 lx

Psací stůl pro přípravu školních úkolů

500 lx

Jemné ruční práce, modelářství, šití

300 až 750 lx

Čtení na lůžku v ložnici

 150 až 200 lx

 

 
Barevná teplota a subjektivní vnímání osvětlení


 

K údajům v tabulce je třeba poznamenat, že vyšší požadavky na kvalitu vjemu barev zpravidla vyžadují i zajištění vyšších hladin osvětlenosti. Pro přesné porovnávání a reprodukci barev je nutno použít zdrojů, jejichž světlo je charakterizováno (náhradní) teplotou chromatičnosti (barevnou teplotou)i Tn ³ 6500 K a indexem barevného podání Ra ³ 90 a přitom se požaduje místně průměrná hladina osvětlenosti ³ 1000 lx. Z hlediska zrakové pohody mají být v jedné místnosti používány světelné zdroje stejného barevného tónu světla, přičemž teplota chromatičnosti světla zdrojů musí být v určitém souladu s hladinou osvětlenosti v dané místnosti. Tato důležitá souvislost je zřejmá z údajů:

 

 

 

 

Teplota barvy světla 
(barevná teplota, teplota chromatičnosti - náhradní teplota chromatičnosti) [K]

Hladiny osvětlenosti [lx] v prostorech

pracovních

kulturních a společenských

< 3300

≤ 500

≤ 200

3300 až 5300

300 až 1500

150 až 500

> 5300

> 500

> 200

 

 

Více k uvedenému popisuje tzv. Kruithofův diagram.

 

 

Nalezen detail: 1
stránka 1 z 1
Záznamů na stránku: 

© 2013 - 2018 mmambo. All rights reserved. C3M s.r.o.