C3M s.r.o.
 Český výrobce LED zdrojů světla

 
Nalezen detail: 17
stránka 1 z 1
Záznamů na stránku: 
O firmě

 

C3M s.r.o. započala svou činnost v roce 2011. Samotnému založení společnosti předcházel zakládajícími členy společnosti podrobně rozpracovaný podnikatelský záměr, jehož cílem bylo nabídnout v současném krizovém  období takové služby a produkty, které ve svém důsledku snižují energetické a další související náklady jak v podnikatelském prostředí, tak i v sektoru domácností a návazně byly šetrné k životnímu prostředí více, než stávající technologie. Za tím účelem proběhl podrobný průzkum trhu,  byla zahájena jednání s vybranými obchodními partnery a subdodavateli a následně vybráni dodavatelé a skupina produktů, které vyhovovaly jak kvalitou tak i takovým finančním a lidským kapitálem, aby jsme jim nejenom my, ale zejména naši zákazníci mohli důvěřovat. Po podrobné analýze trhu a jeho nabidky došlo na základě poptávky našich zákazníků k rozhodnutí zahájit vlastní výrobu LED “žárovek”, LED “zářivek” a později i dalších LED zdrojů světla takovou, aby kvalitou a parametry nabídla sortiment, který dosud na trhu chyběl, nebo byl naopak vzhledem k dosahovaných hodnotám cenově nedostupný.

 

Počátkem léta 2014 byla založena v Bulharsku jako reakce na zájem místní odborné i laické veřejnosti lokální pobočka C3M vyvolaná potřebami místního trhu.

 

 

 

 
Automatická výrobní linka

 

C3M s.r.o. a její zaměstnanci poskytují nejenom kvalitu a spolehlivost, které můžete důvěřovat. Nabízíme  poradenství, které jsou naši ochotní a profesionální zaměstnanci kdykoliv připraveni poskytnout, nejen z hlediska našich produktů a služeb, ale i zodpovědět jakékoliv dotazy ohledně naší společnosti. Ať už máte zájem o naši nabídku jako koncový uživatel nebo o obchodní zastoupení naší společnosti, máme pro vás přesně to, co potřebujete, v takové cenové relaci, aby poměr cena/výkon byl na základě našich informací nejlepší na trhu. Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo chcete hovořit s pracovníkem společnosti C3M s.r.o. ohledně nabízených produktů a služeb, či hodláte s námi navázat spolupráci, pošlete nám prosím e-mail na adresu c3m@c3m.cz, a poté se společně dohodne, zda postačí elektronická komunikace, nebo se setkáme u Vás či přímo v sídle naší společnosti.

 

Pro společnost C3M s.r.o. zákazníci a obchodní partneři vždy na prvním místě.

 

 

 
 
Sídlo firmy


Logo skupiny C3M

 

C3M s.r.o.

Štěpánkova 86 Chrudim I
537 01

IČ: 28812174
DIČ: CZ28812174

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28652

 

  

  

  

  

Korespondenční adresa:

C3M s.r.o

Jamné nad Orlicí 144
Jamné nad Orlicí
561 65

c3m@c3m.cz

 
Rychlý kontakt

 

 

Obchodní úsek, skladové hospodářství:

C3M s.r.o.

Mikolajice 62
Mikolajice
747 84

obchod@c3m.cz
objednavka@c3m.cz

 

Vývoj, administrativní podpora:

C3M s.r.o.

Jamné nad Orlicí 144
Jamné nad Orlicí
561 65

c3m@c3m.cz 

 
Hodnocení a výběr různých zdrojů světla

 

Pro jednoduchou orientaci mezi různými druhy světelných zdrojů lze s výhodou využít poměr světelného toku k elektrickému příkonu.

Ke zhodnocení a správnému osvětlení prostoru a se ovšem používají i další parametry, z nichž část je dostupná jako hodnota světelného zdroje.

 

Zejména se jedná o:

 
Z hlediska provedení

 

 
 
Z hlediska světelného zdroje

 

 

 

 

Z hlediska osvětleného prostoru

 

 


 
 

 

 

 

 
 
Svetelny_tok

 

Světelný tok vyjadřuje  množství světelné energie, kterou světelný zdroj zdroj vyzáří za časovou jednotku s přihlédnutím k citlivosti průměrného lidského oka na různé vlnové délky světla.

 

 

 

 

 

Světelný tok je tedy fotometrická veličina charakterizující světelný výkon záření či jeho zdroje. Měří se v lumenech, značka lm. Lze tedy stanovit, jak velký příkon elektrické energie musím mít např. LED žárovka, aby svítila stejně jako klasická wolframová žárovka.

 

 

 

 

 

Čím je příkon menší při stejném světelném toku, tím je světelný zdroj výkonnější a také úspornější.

 

 


 

Pro rychlou orientaci slouží porovnávací tabulka. Uvedené hodnoty jsou přibližné, skutečný světelný tok se odlišuje podle výrobce, tvaru a pod. Z toho důvodu je u některých zdrojů uveden rozptyl.  U některých druhů má značný vliv stáří světelného zdroje, zejména u kompaktních zářivek (tzv. úsporky)  a trubicových zářivek klesá světelný tok velmi výrazně již za krátkou dobu od uvedení do provozu (na rozdíl např. od klasických nebo LED žárovek, kde k poklesu při dobrém chlazení téměř nedochází).

 

 

 

 

 

Naše produkce  u většiny výrobků dosahuje při stejném příkonu elektrické energie vyššího světelného toku než konkurenční světelné zdroje, viz zmíněná porovnávací tabulka.

 
Teplota chromatičnosti - Barevná teplota

 

Barevná teplota (též teplota chromatičnosti) charakterizuje spektrum bílého světla. Světlo určité barevné teploty má barvu tepelného záření vydávané absolutně černým tělesem zahřátým na tuto teplotu ve vakuu vyzařujícího světlo stejné barvy (stejného spektrálního složení) jako tento zdroj. Jednotkou je kelvin [K].

 

 

 

 
Příklady barevných teplot různých zdrojů světla

 
Teplota chromatičnosti - Barevná teplota

 
 •   1200 K: svíčka
 •   2800 K: klasická žárovka, slunce při východu a západu
 •   3000 K: studiové osvětlení
 •   3000 - 3500K: Teplá bílá
 •   4000 - 4500K: Denní bílá
 •   5000 K: obvyklé denní světlo, zářivky
 •   5500 K: fotografické blesky, výbojky; toto je obvyklá barevná teplota používaná v profesionální fotografii
 •   6000 K: jasné polední světlo
 •   6000 - 6500K: Studená bílá
 •   6500 K: standardizované denní světlo
 •   7000 K: lehce zamračená obloha
 •   8000 K: oblačno, mlhavo (mraky zabarvují světlo do modra)
 • 10 000 K: silně zamračená obloha nebo jen modré nebe bez Slunce
 
Krutihofův diagram

 

 

Barevný odstín světla úzce souvisí s barevnou pohodou v prostoru. K správnému stanovení intenzity osvětlení a souvisejícího barevného odstínu světla sloužá tzv Kruithofův diagram. Kruithfův diagram je opticky rozdělen na tři části, přičemž jde shora dolů o tyto oblasti:

 

vrchní: Oblast psychického pocitu přesvětlení a zkreslení barev - nastává velice brzo u teplého světla
 
střední: Oblast příjemného pocitu z osvětlení - je patrné že zejména studené světlo ale i denní světlo umožňuje velmi silnou intenzitu světla BEZ zkreslení barevného podání - např. polední slunce
 
spodní: Oblast pocitu nedostatečného osvětlení.

 


Porovnání vnímání svítivosti podle barvy světla

 

Zrak člověka má schopnost barevnou teplotu subjektivně přizpůsobovat světelným podmínkám – bílý papír vnímá jako bílý, i když je vlivem osvětlení zabarvený. 

 

 


Fotoaparáty a kamery se naproti tomu musí na barevnou teplotu nastavovat („vyvažovat“) – moderní digitální fotoaparáty jsou též zpravidla schopny vyvážení bílé odhadnout automaticky, ale v některých situacích je výhodné prostředí napevno nastavit – často se tak dá předejít například oranžovému zabarvení snímků pořízených v žárovkovém osvětlení nebo naopak modrému nádechu u fotek při zatažené obloze.

 

Filmový materiál je naproti tomu většinou kalibrován na denní světlo, a barevné tónování se upravuje buď speciálními filtry, nebo dodatečně při vyvolávání v laboratoři.

 

 

 

 
Sluneční povrch a korona

 

Teplota na povrchu Slunce činí asi 5 800 K, proto ho lidé vnímají jako žluté (i když maximum jeho vyzařování je v zelené části viditelného spektra). Slunce je viděno ze Země jako červené jen při svém východu a západu. Tedy tehdy, kdy je nízko nad obzorem a sluneční světlo na Zemi dorazí až poté, co vykonalo dlouhou cestu nižší a hustší vrstvou atmosféry. Molekuly vzduchu rozptylují více kratší vlnové délky světla (modré světlo), takže pozorovateli zůstane převážně červená. Díky rozptýlenému světlu se jeví obloha jako modrá. Obsahuje-li ovšem atmosféra velké množství vodních par, dojde k absorpci i vlnových délek odpovídajících modré barvě a na obloze tak vznikají mraky, které mají šedou až černou barvu.

 
Index podání barev Ra

 

Index podání barev (Ra) vyjadřuje vliv spektrálního složení světla na barevný vjem. Užívá se stupnice o sto bodech, přičemž index Ra = 100 dosahuje osvětlení denním světlem, tj. rozptýleným slunečním světlem.

 

Index podání barev Ra podle užití prostor

Stupeň podání jakosti barev * Všeobecný index podání barev Ra Barevná teplota (tón barvy světla zdroje) Požadavky na kvalitu vjemu barev Příklady použití
polde ČSN podle DIN
1 1A Ra≥90 teplá bílá
studená bílá
velmi vysoké klinická diagnostika, obrazová galerie, polygrafie, 

byty, hotely, restaurace, obchody, nemocnice
2 1B 80≤Ra<90 teplá bílá
denní bílá
vysoké
denní bílá
studená bílá
tiskárny, textilní průmysl, kanceláře, školy, sportoviště
3 2 60≤Ra<80 teplá bílá
denní bílá
studená bílá
střední některé průmyslové provozy
4 3 40≤Ra<60 malé
5 4 20≤Ra<40 teplá bílá velmi nízké komunikace

*Stupeň podání jakosti barev uvedeny pro porovnání se staršími normami ČSN a DIN

 

 

 

 

 

K údajům v tabulce je třeba poznamenat, že vyšší požadavky na kvalitu vjemu barev zpravidla vyžadují i zajištění vyšších hladin osvětlenosti. Pro přesné porovnávání a reprodukci barev je nutno použít zdrojů, jejichž světlo je charakterizováno (náhradní) teplotou chromatičnosti (barevnou teplotou) Tn ³ 6500 K a indexem barevného podání Ra ³ 90 a přitom se požaduje místně průměrná hladina osvětlenosti ³ 1000 lx. Z hlediska zrakové pohody mají být v jedné místnosti používány světelné zdroje stejného barevného tónu světla, přičemž teplota chromatičnosti světla zdrojů musí být v určitém souladu s hladinou osvětlenosti v dané místnosti. Tato důležitá souvislost je zřejmá z údajů v tabulce požadovaných hodnot.

Ra v LED

Možností „míchání“ bílé pomocí několika barevných LED. Pomocí nejběžnější LED RGB (R=červená, G=zelená, B=modrá) lze dosáhnout Ra jen asi 70. S novějšími komponenty se čtyřmi barvami RGBA (A=amber, žlutooranžová) se lze přiblížit Ra90. Používají se rovněž RGBAW (W=bílá, WW=teplá bílá), kde lze dosáhnout Raaž 97. Jednotlivé barevné složky lze řídit samostatně, což nabízí řadu aplikací. Na trhu jsou i jednotky LED/Light/Engin s RGBW LED maticí, chladičem a elektronikou, které představují kompletní řešení pro tvorbu příjemného světla s variabilními parametry, například pro stmívání, změnu teploty chromatičnosti, náladové, dekorativní nebo biodynamické osvětlení.

 

 

 

Bílé světlo lze pomocí LED získat složením z několika barev. Nejčastější je modrá led se žlutým luminoforem. Modré světlo částečně prochází a částečně se v luminoforu přeměňuje na žluté, přičemž výsledný vjem je světlo bílé. Takto lze získat bílé LED od teple bílé až po denní bílou při indexu podání barev kolem 75–80. Při použití speciálních luminoforů lze dosáhnout Ra kolem 90, ovšem za cenu poklesu měrného výkonu. Další možností je použití (ultra)fialové LED jako zdroje budicího záření a směsi luminoforů pro jeho přeměnu na bílé světlo. Předpokládá se, že s tímto postupem bude možné dosáhnout Ra až 97 při vysokém měrném výkonu.

 

 


Kruithofův diagram

 

Barevný odstín světla úzce souvisí s  barevnou pohodou v prostoru. K správnému stanovení intenzity osvětlení slouží tzv. Kruithofův diagram.

 

 

 

 

 


 

 
Požadované hodnoty veličin na osvětlení

 

Požadavky na osvětlení jsou odvozovány z charakteristik zrakové činnosti s přihlédnutím k dalším funkcím osvětlovaných objektů.

Základními kriterii pro stanovení kategorie osvětlení jsou zrakový výkon a zraková pohoda. U prvních tří kategorií jde o přednostní zajištění zrakového výkonu, tj. o prostory, v nichž je nutné zajistit požadovanou hlavní činnost bez zvláštního zřetele na architekturní a estetické působení. U kategorie osvětlení D jde o přednostní zajištění zrakové pohody (kulturní, společenské a rekreační prostory)

Dále je zavedena veličina rovnoměrnost osvětlení r. Jedná se o poměr minimální hodnoty osvětlenosti a průměrné hodnoty osvětlenosti. Obě jsou uvažovány na konci intervalu údržby.

 

 

 
Kategorie osvětlení podle vykonávané činnosti

 

 

Kategorie    osvětlení

Činnost

Pořadí důležitosti rozhodujících kritérií

A

S velkými požadavky na zrakový výkon

1. zrakový výkon

2. zraková pohoda

B

s průměrnými požadavky na zrakový výkon

C

s malými požadavky na zrakový výkon

D

s přednostními požadavky na vnímání prostoru, tvaru a barev

1. zraková pohoda

2. zrakový výkon

 

 

Osvětlenosti Epk předepsané pro prostory kategorie A

Kategorie osvětlení

D/d

Kontrast

Epk (lx)

Charakteristika činností

Příklad

A1

≥3300

malý

střední

velký

20 000

15 000

10 000

vysoce speciální úkony

nejvyšší zrakové náročnosti

a obtížnosti s požadavkem téměř stoprocentní pravděpodobnosti správného rozlišení

operační sály, ambulance pro speciální zákroky

 

 

A2

≥3300

malý

střední

velký

10 000

  7 500

  5 000

nejjemnější výroba, nejpřesnější kontrola bez ( s omezenou) možnosti použití zvětšení s požadavkem maximální přesnosti a pravděpodobnosti správného rozlišeni

Speciální výrobny a laboratoře

A3

≥3300

malý

střední

velký

  5 000

  3 000

  2 000

mimořádně jemná výroba, obtížná kontrola při vysoké přesnosti a správnosti rozlišení s omezenou možností použití zvětšení;

Nejnáročnější umělecká tvorba a výroba

pracovny pro mimořádně jemné práce klenotnické, hodinářské

 

Osvětlenosti Epk předepsané pro prostory kategorie B

Kategorie osvětlení

D/d

Kontrast

Epk (lx)

Charakteristika činností

Příklad

B1

<3300          ≥1670

malý

střední

velký

2 000

1 500

1 000

Velmi jemná výroba a kontrola, ruční rytí, rýsování, přesné rozlišování barev a speciální umělecká výroba

Pracovny pro velmi jemné práce, rýsovny, ateliéry

B2

≥3300

malý

střední

velký

1 000

   750

   500

Jemná výroba, kontrola, kreslení, umělecká výroba, restaurátorské práce, práce s velkými požadavky na zrakový výkon, náročná zdravotnická vyšetření, šití

Pracovny pro jemné práce, kreslírny, ateliéry, velíny, dozorny, pracovny

B3

≥3300

malý

střední

velký

   500

   300

   200

Běžná výroba, běžné práce na počítači, kontrola funkce automatů, žehlení, výuka, běžné laboratorní práce a zájmové činnosti v domácnosti, práce s průměrnými požadavky na zrakový výkon

Pracovny pro běžnou výrobu, pro automatizované procesy, obchodní prostory

 

Osvětlenosti Epk předepsané pro prostory kategorie C

Kategorie osvětlení

D/d

Kontrast

Epk (lx)

Charakteristika činností

Příklad

C1

<500

malý

střední

velký

  200

  150

  100

Hrubá práce, manipulace s materiálem, jednoduché práce v domácnosti, obsluha ve stravovnách

Pracovny pro hrubé práce, náročné sklady, pracoviště v domácnosti

C2

<500

malý

střední

velký

  100

    75

    50

Jednoduchá orientace v místnosti při rychlejším pohybu, udržování čistoty

Skladové prostory, hygienická zařízení, vnitřní komunikace, méně významné společenské prostory

C3

<500

malý

střední

velký

    50

    30

    20

Základní orientace při průchodu místností, při obchůzkách, hlídání, popř. evakuaci

Vnitřní málo frekventované komunikace

 

 

Osvětlenosti Epk předepsané pro prostory kategorie D

Kategorie osvětlení

D/d

Kontrast

Epk (lx)

Charakteristika činností

Příklad

D1

 

malý

střední

velký

  500

  300

  200

Převážně aktivní činnosti, stimulující prostředí, vystavování uměleckých děl a zboží, hromadné konzumování potravin (jídelny a restaurace), pohybová rekreace, rekreační sport, hra na hudební nástroje z listu, konference a přednášky, čtení, studium

Odpočinkové, společenské, kulturní, obytné a ubytovací, shromažďovací prostory, kina, divadla, koncertní sály, galerie, výstavní síně, muzea, kostely, kongresové haly, klubovny, knihovny, tělocvičny

D2

 

malý

střední

velký

  150

  100

    75

Běžné zábavné a oddechové činnosti, tanec a společenské hry, příležitostná konzumace potravin a nápojů, odpočinkové činnosti

D3

 

malý

střední

velký

    50

    30

    20

Převážně pasivní činnosti, intimní prostředí, poslech hudby, důvěrný společenský styk, včetně konzumace jídel a nápojů

 

 

Nejmenší hodnoty osvětlenosti Epk pro celkové a odstupňované osvětlení v interiéru

Kategorie osvětlení

Pobyt osob v místnostech *

Epk,min

(lx)

B, C

bez denního světla

trvalý

300

hygienické minimum

B, C

trvalý

200

hygienické minimum

B, C

krátkodobý

100 (150)

všeobecně

občasný

20 (30)

*čísla v závorkách platí při zvýšeném nebezpečí úrazu

 

 • trvalý pobyt         pobyt v místnosti během jednoho dne či jedné pracovní směny po dobu delší než 4 hodiny a opakovaný nejméně po 30 dnů v roce
 • krátkodobý pobyt           pobyt v místnosti během jednoho dne či jedné pracovní směny po dobu kratší než 4 hodiny, který však nelze považovat za občasný pobyt, nebo pobyt sice delší než 4 hodiny, ale opakovaný nejvýše 29 dnů v roce
 • občasný pobyt pobyt potřebný k průchodu místností při kontrolních pochůzkách, při dohledu na zařízení apod

 

Rovnoměrnost osvětlení

rmin

rmin = Emin : Ep

pro pobyt

0,65

1:1,5

trvalý

0,4

1:2,5

krátkodobý

0,1

1:10

občasný

 

 

 
Požadavky na osvětlení podle užití prostor

 

 

Požadavky na osvětlení ve školách a školských zařízeních

Druh prostoru

Denní

 

Umělé

Sdružené osvětlení

 

Činitel denní osvětlenosti

Osvětlenost

Činitel denní osvětlenosti

Osvětlenost doplňujícím umělým světlem

[%]

/lx/

[%]

/lx/

minimální

 průměrný

Epk

minimální

 průměrný

 

Učebny víceúčelové a kmenové, pracovny, pracovní kouty, posluchárny, víceúčelové prostory, družiny

1,5

5

300

0,5

1,5

400

Studovny, čítárny

1,5

5

300

0,5

1,5

400

Pracovny výtvarné výchovy, rýsovny

2

6

500

0,7

2

500

Ostatní odborné pracovny a učebny, velké učebny cvičný byt

1,5

5

300

0,5

1,5

300

Laboratoře a dílny - běžné práce

1,5

5

300

0,5

1,5

300

- jemné práce

2

6

500

0,7

2

500

Tělocvičny - pro výuku

1

3

200

0,5

1

200

- pro závodní sporty

1,5

5

300

0,5

1,5

300

Kabinety, pracovny vyučujících, kanceláře

1,5

5

300

0,5

1,5

400

Sborovny - bez trvalého pobytu

1

3

300

0,5

1

300

- s trvalým pobytem (nemají-li vyučující samostatné pracovny)

1,5

5

300

0,5

1,5

400

Shromažďovací prostory, auly

1

3

200

0,5

1

200

Kuchyně, přípravny jídel, umývárny nádobí

1,5

5

300

0,5

1,5

400

Ordinace lékaře, vyšetřovny

1,5

5

300

0,5

1,5

400

Šatny, hygienická zařízení, komunikace

0,5

2

100

-

 

-

Klubovny, jídelny, společenské místnosti

1

3

200

0,5

1

200

Doporučené parametry osvětlení vnitřních sportovišť

Název sportu, sportoviště

Osvětlenost Epk (lx)

Rovnoměrnost

R = Emin:Ep

trénink

soutěž

trénink

soutěž

Házená, košíková, odbíjená

150

500

1:2

1:1,5

Halová kopaná, gymnastika, judo, zápas, tanec

200 až 300

400 až 500

1:2

1:1,5

Šerm, stolní tenis

300 až 500

500 až 750

1:2

1:1,5

Box – ring

300

1500 až 2000

1:2

1:1,5

Box - hlediště

20 až 50

20 až 50

1:2

1:1,5

Kuželky, bowling - dráha

100

200

1:2

1:1,5

Kuželky, bowling - stavění

300

500

1:2

1:1,5

Plavání, vodní polo

200

400

1:2

1:1,5

tenis

200 až 500

400 až 750

1:2

1:1,5

Osvětlení ve zdravotnických prostorech

Charakteristika činnosti

Denní ČSN 73 0580

Umělé ČSN 36 0450

Třída zrakového činitele

Činitel denního osvětlení

Kategorie

Intenzita osvětlení

Epk

[lx]

emin

eprům

Operační sál

-celkové

-místní

I

3,5 %

10 %

A1

10 000 - 20 000

1 000-1 500-2 000

podle potřeby 1)

Zákrokový sál

-celkové

-místní

II

2,5 %

7 %

A1

5 000 – 10 000

500 – 750 - 1 000

podle potřeby 2)

Vyšetřovny

-celkové

-místní

-vyšetřovací

III

2 %

6%

B2

500 – 1 000

200 – 300 –500

500 – 750 - 1 000

podle potřeby

ARO a JIP

-celkové

-místní

-vyšetřovací

III

2 %

6 %

A3

2 000 – 5 000

50 – 75 – 100

200 – 300 – 500

podle potřeby 3)

Lůžkový pokoj

-celkové

-místní

-vyšetřovací

-noční

II

2 %

6 %

D1

200 – 500

75 – 100 – 150

150 – 200 – 300

podle potřeby

3 – 5 – 10  4)

Poznámky

1)pracovny operatérů se navrhují v kategorii B1

2)spojovací trakty těchto prostorů se zařazují do kategorie B2

3)stanoviště sester se doplňují regulačním zařízením, kterým lze operativně měnit osvětlení prostoru s pacienty

4)zvláštní pozornost je věnována posouzení oslnění jak pacientů, tak i ošetřujícího personálu

 

Doporučené hodnoty celkového osvětlení obchodu se zbožím

Typ obchodu se zbožím

Osvětlenost Epk

Nábytek

300

Knihy, papír, grafika, optika

500

Klenoty, zlato, stříbro, hodiny

750

Sklo a keramika

500

Látky, šaty, boty, kůže

750

Parfumérie

300

Květiny

300

Maso, uzeniny

500

Strojírenské výrobky

300

Automobily

300

 

 

 

Osvětlení obytného prostředí

Místo, příp. činnost

Požadavek umělého
osvětlení v lx

Celkové nebo odstupňované osvětlení obytné místnosti s místním osvětlením

50 až 100

Celkové nebo odstupňované osvětlení pracovních prostorů bez místního osvětlení

200 až 500

Společné jídlo

200

Studium, psaní, kreslení, kuchyňské práce aj.

300

Jemné ruční práce

500

Komunikace v bytě

75

Obytné kuchyně, koupelny, WC

100

Další hygienická doporučení - celkové umělé osvětlení:

Obývací kuchyně, koupelny, předsíně

100 až 150 lx

Haly

150 lx

Ložnice

100 lx

Pro některé činnosti je doporučeno místní osvětlení, zejména:

Jídelní stůl pro společné stolování

200 až 300lx

Čtení, běžné psaní, příprava jídla, ruční práce

300 lx

Psací stůl pro přípravu školních úkolů

500 lx

Jemné ruční práce, modelářství, šití

300 až 750 lx

Čtení na lůžku v ložnici

 150 až 200 lx

 

 
Barevná teplota a subjektivní vnímání osvětlení


 

K údajům v tabulce je třeba poznamenat, že vyšší požadavky na kvalitu vjemu barev zpravidla vyžadují i zajištění vyšších hladin osvětlenosti. Pro přesné porovnávání a reprodukci barev je nutno použít zdrojů, jejichž světlo je charakterizováno (náhradní) teplotou chromatičnosti (barevnou teplotou)i Tn ³ 6500 K a indexem barevného podání Ra ³ 90 a přitom se požaduje místně průměrná hladina osvětlenosti ³ 1000 lx. Z hlediska zrakové pohody mají být v jedné místnosti používány světelné zdroje stejného barevného tónu světla, přičemž teplota chromatičnosti světla zdrojů musí být v určitém souladu s hladinou osvětlenosti v dané místnosti. Tato důležitá souvislost je zřejmá z údajů:

 

 

 

 

Teplota barvy světla 
(barevná teplota, teplota chromatičnosti - náhradní teplota chromatičnosti) [K]

Hladiny osvětlenosti [lx] v prostorech

pracovních

kulturních a společenských

< 3300

≤ 500

≤ 200

3300 až 5300

300 až 1500

150 až 500

> 5300

> 500

> 200

 

 

Více k uvedenému popisuje tzv. Kruithofův diagram.

 

 

 
Vyzařovací úhel, tvar tělesa svítidla

Vyzařovací úhel, rozdělení světleného toku
 

Vyzařovací úhel - rozdělení světelného toku

Je úhel, pod kterým světelný zdroj vyzařuje. Osvětlovaný prostor, nebo plocha musí být uvnitř tohoto úhlu ve směru osy vyzařování světelného zdroje. Čím menší úhel, tím menší plocha je osvětlena, ale větší intenzita osvětlení při stejném světelném toku zdroje.

 

Vliv na vyzařovací úhel má nejenom zdroj světla, např. LED žárovka, ale i tvar svítidla.

 

Třída rozložení svět. toku 

Svítidlo

Rozdělení světelného toku v % toku svítidla

do dolního poloprostoru

do horního poloprostoru

I

přímé

nad 80

do 20

II

převážně přímé

60 až 80

40 až 20

III

smíšené

40 až 60

60 až 40

IV

převážně nepřímé

20 až 40

80 až 60

V

nepřímé

do 20

nad 80

 

 

 
Svítidla

 

 

Svítidla je nutné volit tak, aby splňovala všechny požadavky podle zařazení a funkce osvětlovací soustavy tak, aby vytvářela podmínky pro zrakovou pohodu, dobré vidění.

Kriteria pro volbu svítidel

1. Účinnost svítidla, která je daná poměrem světelného toku vycházejícího ze svítidla ke světelnému toku vyzářenému světelným zdrojem nebo zdroji, je základním ukazatelem hospodárnosti svítidla.

 

2. Rozložení světelného toku, které je charakterizováno způsobem osvětlení, to je podíl světelného toku nasměrovaný do horního nebo dolního poloprostoru (svítidlo přímé, nepřímé, smíšené, atd.).

 

3. Tvarem křivky svítivosti, která přesně stanoví rozložení světelného toku v prostoru, zda je směrován rovnoměrně do celého prostoru nebo usměrňován je do určitých prostorových úhlů tak, aby byla osvětlena jen žádoucí část prostoru a neosvětlovaly se zbytečně části, kde vyšší úroveň osvětlení není potřebná nebo kde může narušovat zrakovou pohodu.

 

4. Ochrana před oslněním, která je dána jasy povrchu svítidel a jejich clonění v určitých prostorových úhlech.

 

 

 
 


 
 

 

 
 
Krytí proti prachu a vlhkosti - značka IP

 

Přehled stupňů ochrany krytím za značkou IP

 1. číslice
    0 - bez ochrany                            
    1 - před vniknutím pevných těles větších než 50 mm
    2 - před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm
    3 - před vniknutím pevných těles větších než 2,5 mm
    4 - před vniknutím pevných těles větších než 1 mm
    5 - před prachem
    6 - úplně před prachem

 

 

 

 

2. číslice                              

    0 - bez ochrany
    1 - před svisle kapající vodou
    2 - před kapající vodou při sklonu 15°
    3 - před dopadající vodou při sklonu 60° (déšť)
    4 - před stříkající vodou
    5 - před tryskající vodou (tlakovou)
    6 - před intenzivně tryskající vodou
    7 - při dočasném ponoření
    8 - při trvalém ponoření

 

Např. IP 65 značí svítidlo chráněné před prachem a tryskající vodou.

 

 

 
 


 
 

 

 
 
Měrný výkon (světelná účinnost zdroje)

 

vyjadřuje, jaké množství světla se vyrobí z jednotky energie a je stanoven jako podíl světelného toku zdroje v lumenech k elektrickému příkonu ve watech [lm × W-1].

 

 

 
Poměr cena/výkon (cena/měrný výkon)

 

 

S měrným výkonem úzce souvisí i  ekonomický parametr - poměr cena/výkon pro celý světelný zdroj např. žárovku, nebo cena/měrný výkon pro použitou technologii pro tvorbu světla (wolframové žárovky, halogenové žárovky, úsporky, různé druhy LED prvků atd..), který by měl být co nejnižší. Tj. čím menší je tento poměr, tím méně peněz stojí vyrobená jednotka světelného toku. Jednoduše řečeno, čím je poměr cena/výkon nižší, tím je světelný zdroj cenově efektivnější a zkracuje se jeho doba návratnosti investic.

 

 

 
Zvýšení úspory LED trubic odpojením balastu

 

 

S výhodou se odpojují u standartních zářivkových trubic tumivka s kondenzátorem, nebo elektronický předřadník, tzv. balast. Dosažené úspory a zapojení LED trubic naleznete zde...

 

 

 


 
 

 

 
 
Zapojení LED trubic - odpojení balastu

 

Standartní zářivky potřebují pro svůj provoz tzv. balast, v případě klasického zapojení se jedná zjednodušeně o startér, tlumivku a kondenzátor, který ve své podstatě výroazně zvyšuje spotřebu zářivkového zdroje světla o napájení těchto trubic --> tj. výrazně klesá měrný výkon, Základní orientační hodnoty spotřeby balastu  zářivek jsou uvedeny v této tabulce:

 

 
Úspory LED trubic proti klasickým s balastem

 

 

Zářivka

18W

2x 18W

3x 18W

4x 18W

36W

2x 36W

3x 36W

4x 36W

58W

2x 58W

Vlastní spotřeba klasických tlumivek

9W

18W

27W

36W

9W

18W

27W

36W

13W

26W

Vlastní spotřeba elektronického předřadníku

2,5W

2,9W

3,5W

4,3W

2,8W

3,8W

4,9W

6W

3,2W

4,2W

Zářivky celkem

29,5W

56,9W

84,5W

112,3W

47,8W

93,8W

139,9W

186W

74,2W

146,2

LED trubice
(celková spotřeba LED trubice)

9W

2x9W

3x9W

4x9W

18W

2x18W

3x18W

4x18W

24W

2x24W

Úspora

20,5W

38,9W

57,5W

76,3W

29,8W

57,8W

85,9W

114W

50,2

98,2W

Poměr spotřeby
(LED trubice /zářivka celkem)

31%

32%

32%

32%

38%

38%

39%

39%

32%

33%

 
Zvýšení úspory LED trubic odpojením balastu

 
Zapojení LED trubice C3M - jednostranné zapojení

 

LED trubice C3M jsou podle nejnovějších požadavků zapojeny jednostranně - tj. přímo se zapojují na přívod fáze a pracovní nuly na stranu trubice s označením barevnou tečkou, nápisem INPUT, nebo přímo označením L a N.

 


 

Pozor, nezaměnit napájenou stranu trubice za nenapájenou (bez označení na trubici). Nenapájená strana bývá zkratována, při záměně hrozí krátké spojení a vypadnutí jističů či pojistek.

 

 

 
 
Zdravotní nezávadnost

 

Po zákazu klasických žárovek svítí většina populace kompaktními zářivkami - “úsporkami”, pouze zlomek LED žárovkami. Právě kompaktní zářivky ale obsahují jedovaté plyny, a když se rozbijí, hrozí otrava rtutí.

 

Proč jsou zářivky klasické i kompaktní nebezpečné?

 

V každé úsporce je 2-5mg rtuti, tedy 500 násobně méně, než bylo dříve v teploměrech. Jenže rtuť má tu vlastnost, že se hromadí v játrech a ledvinách a zatímco do těla se dostane relativně snadno, ven už nikdy.  

 

Ročně přitom na skládkách zbytečně končí 75 kilogramů toxické rtuti.  Ta by mohla teoreticky znečistit vodu asi 238 Máchových jezer.

 

 
Jak uklidit rozbitou úspornou žárovku či zářivku

 

 

Přestože je koncetrace rtuťových par v zářivce malá, shodují se odborníci v jednom. Jakmile se zářivka rozbije, je třeba okamžitě vyvětrat a střepy uzavřít do lahve s víčkem. Rozbité i nerozbité zářivky pak musí končit ve sběrném dvoře.

 

7 rad pro bezpečnou likvidaci úsporných zářivkových žárovek nebo zářivek klasických, trubicových:

 

 1. Lidi a domácí zvířata vykažte z místnosti
 2. Otevřte okna a dveře a 5 minut větrejte
 3. Připravte si kus lepenky, širokou lepicí pásku, vlhký papírový ubrousek a sklenici s víčkem
 4. Nevysávejte! Rtuťové páry byste rozvířili po celém bytě a uvolňovaly by se z vysavače ještě po dlouhou dobu
 5. Kusem lepenky nabírejte skleněné střepy a dávejte je do připravené sklenice
 6. Drobný prach a střípky důkladně seberte z koberce lepicí páskou a z podlahy navlhčeným ubrouskem a dejte je do sklenice.
 7. Sklenici uzavřete a odneste jako nebezpečný odpad do sběrného dvora

 

 

 
Nebezpečné zdroje světla

 

 
 • Klasické trubicové zářivky
 • Kompaktní zářivky
 • Průmyslové výbojky

 

 

 
Bezpečné zdroje světla


Jednotlivé druhy zdrojů světla

 

 

 • LED žárovky
 • klasické žárovky s wolframovým vláknem
 

 

 
 
Svítivost, Osvětlenost - intenzita, jas, kontrast

 

Svítivost

 

Svítivost (I) je základní jednotka soustavy SI. Svítivost v daném směru je podíl části světelného toku, který vychází ze zdroje do malého prostorového úhlu v tomto směru, a tohoto prostorového úhlu. Jednotkou je kandela [cd]. Jedna kandela je kolmá svítivost 1/60 cm2 absolutně černého tělesa při teplotě tuhnutí platiny za tlaku 101,32 kPa. (Svítivost svíčky je přibližně 1 cd, odtud název).

 

 

 
Osvětlenost, intenzita osvětlení

 

 

Osvětlenost, intenzita osvětlení (E) je podíl té části světelného toku, která dopadá na plošku povrchu tělesa, a této plošky. Jednotkou je lux [lx]. Osvětlení jednoho luxu je vyvoláno světelným tokem jednoho lumenu rovnoměrně rozprostřeného na ploše 1 m2. (Osvětlení za úplňku je 0,24 luxů, zatažená zimní obloha dává osvětlení 3 000 luxů, za slunečného letního dne je osvětlení až 100000 luxů, ale 100 W žárovka ve vzdálenosti 2 m má intenzitu osvětlení jen 35 luxů). Doporučené hodnoty osvětlení podle druhu prostor či činností v nich vytvářených naleznete zde...

 

 

 
Jas

 

 

Jas je podíl svítivosti plošky zdroje v daném směru a průmětu této plošky do roviny kolmé k danému směru. Je to veličina, na kterou bezprostředně reaguje zrakový orgán. Jednotkou jasu v soustavě SI je kandela × m-2, dříve označovaná jako nit (nt). V literatuře se lze setkat se staršími jednotkami: 1 stilb [sb] = 1 cd × cm-2, příp. lambert [La].

 

 

 
Kontrast


 

Kontrast jasu je podíl jasu pozorovaného předmětu a jasu bezprostředního okolí nebo podíl rozdílů obou jasů k jasu okolí. 

 

 

Oslnění

Oslnění je nepříznivý stav zraku, jenž ruší zrakovou pohodu nebo zhoršuje až znemožňuje vidění. Vzniká, když celá sítnice nebo její část je vystavena většímu jasu, než na který je adaptována.

 

 

 
Další hlediska

 

 
 • Stínivost je schopnost umělého světla vytvářet na trojrozměrných předmětech stíny.
 • Místo zrakového úkolu je místo, kde se nacházejí hlavní předměty zrakové činnosti.
 • Kritický detail je určitý jednorozměrný nebo vícerozměrný útvar, rozhodující pro posouzení zrakové náročnosti prováděného úkolu. Je to ta část pozorovaného předmětu, který je nutno rozlišit, aby byl pozorovaný předmět správně identifikován.
 • Zraková zátěž je vizuální situace, která vyžaduje jistý zrakový výkon. Určuje se na základě zhodnocení velikosti kritického detailu, akomodace zraku a světelných podmínek.
 • Zrakový výkon je množství informací zpracovaných zrakem za jednotku času

 

 

 
Provedení LED žárovek

SMD řešení chipů - samotných zdrojů světla
 

Chip - zdroj světla

Naše LED žárovky jsou vyrobeny čtverou technologií, přičemž každá je vhodná pro jiný druh provedení a užití. Technologii s oddělenými samotnými LED součástkami vůbec pro jejich technologickou zastaralost, nízkou účinnost a nízké Ra nepoužíváme vůbec!

 

Námi používané technologie:

 

SMD light source  - tato technologie se používá převážně řadu výrobků Entry, tj. levnější provední, dále pro stmívací a jinak řiditelné svítidla, osazeno většinou SMD LED SAMSUNG 5630, Epistar či Edison 3014 a 2835  životnost je většinou 50 000 hodin, tj. nad 50 let při normovaném denním svícení (2,7h denně), vyjíměčně nad 30 000 hodin u speciálních řešení.

 

Výhody

 • Jednoduchá regulace výkonu přidáním či ubráním chipu na desce
 • S výhodou lze využít chipovéí sady pro trubice --> vyšší účinnost

 

Nevýhody

 • složitější na chlazení

 

Pro Věřejné osvětlení a Průmyslová světla používáme podle použití chipové sady Cree, Bridgelux a Edison - zde ovšem je označení SMD spíše přibližné, nicméně pro tyto účely jej zařazujeme do této skupiny.

 

 

 
COB - chip on board

 
COB technologie

 

COB zdoj světla - používá se pro vysoce svítivé LED žárovky s dlouhou životností nebo pro žárovky s vysokým Ra.

 
Chip většinou Samsung nebo Seoulsemiconductor je přímo na desce, takže je lépe chlazen a dosahuje větší životnosti než jiné světelné zdroje, min 40 000 hodin, tj. nad 40 let*).

 

Výhody

 • Velký osvětlený prostor a úhel osvětlení, měkké světlo
 • Větší světelný tok až o desítky % než běžné SMD a menší cena
 • Dobré chlazení
 
MCOB technologie - multi chips on board

 
MCOB technologie

 

MCOB - někdy označováno jako Multi COB - používá se pro čiré (frost) i mléčné, vysoce svítivé LED žárovky s dlouhou životností.

 

Chipy většinou EPISTAR jsou přímo na desce, takže jsou lépe chlazeny a dosahují větší životnosti než jiné světelné zdroje, min 40 000 hodin, tj. nad 40 let a 5 měsíců*).

 

Výhody

 • Jde o levnější variantu COB
 • Velký osvětlený prostor a úhel osvětlení, měkké světlo
 • Větší světelný tok až o desítky % a menší cena

 

 

 
LET zdroje světla


Různé varianty LET technologie

 

Zatím nejmodernější zdroj světla  s účinností až 150lm/W pro sériovou výrobu! Většina výrobců tuto technologii vůbec nezná nebo nepoužívá. Zivotnost nad 30 000 hodin (nad 30 let*).

 

Výhody

 • Velmi vysoká účinnost při nízkém příkonu.
 • Velmi vysoké Ra přes 92, obvykle přes 95!
 • Svítí do v šech stran podobně jako klasická wolframová žárovka
 • Volitelnost barvy světla polde potřeby uživatele

 

Nevýhody

 • Mírně vyšší cena, C3M LET žárovky pod mediánem ceny!

 

 

 
LED s oddělenými součástkami - nepoužíváme

 
LED s oddělenými součástkami - nepoužíváme!

 

Nepoužíváme pro zastaralost!

 

Výhody

 • pro zastaralost díky výprodejům nízká cena

 

Nevýhody

 • technologická zastaralost
 • nízká účinnost
 • nízké Ra

 

 

 
Provedení krytu LED žárovek

 

Provedení baňky

 

Kromě známých čirých, zcela průhledných baněk žárovek, nabízíme i čiré žárovky v provedení Frost. Kromě toho jsou samozřejmě v nabídce i matné (mléčné) žárovky.

 
Frost baňka

 
Rozdíl mezi Frost a mléčným krytem

 

Frost je označení žárovky, jejíž baňka má průhlednost jako čirý led. Pocitově je vnímána jako čirá a umožňuje použití technologie MCOB pro čiré provedení baňky.

 

 

 

 

 
 


 
 

 

 
 
Typy patic LED žárovek

Edisonův závit E27
 

Šroubovací

šroubovací s Edisonovým závitem se označují E10 (E14, E27, E40). Číslo znamená vnější průměr patice v milimetrech. Používají se pro běžné žárovky, úsporky, výbojky i světelné zdroje s LED.

 

Závit E27

 

Použití

 

Téměř všude - lustry a stropní i nástěnná svítidla pro jakoukoliv místnost. Mají je klasické žárovky, úsporné zářivky, žárovky halogenové i ty s LED diodami.
Je to nejběžnější závit klasických 220V žárovek a úsporných zářivek. Šroubovací závit E27 se také říká "velký Edisonův závit". Poznáte ho lehce - má necelé tři centimetry v průměru (27 mm) a výrazné závity s hladkými hranami.

 

Závit E14

 
Použití

 

Kuchyňské digestoře, trouby, noční lampičky, stylová světla, orientační světla...
Druhý nejrozšířenější šroubovací závit - E14. Je menší než E27 - má průměr 14 mm. Lidově se mu říká "miňonka" (podle názvu mignon) nebo "malý Edisonův závit". Žárovky s tímto závitem mají zpravidla menší příkon (25 W nebo 40 W) a také menší rozměry než klasické žárovky se závitem E27.

 

Závit E10

 
Použití

 

Bateriové svítilny, vánoční ozdoby, světelné hady...

 

Závit E40

 
Použití

 

Průmyslová světla, Věřejné osvětlení - problém je v maximální nosnosti tohoto závitu, nedoporučujeme zavěsit více než 100W LED zdroj světla, nebo se důkladně přesvědčit o pevnosti patice E40 a  zajistit lankem zdroj světla.

 
Bajonetové a zásuvné patice

 
Patice žárovky E27, E14, GU10 a MR16

 

Bajonet GU10

 
Použití

 

Bodová světla, podhledy, koupelny, kuchyně, WC, předsíně...
Nejrozšířenější patice především u halogenových zdrojů světla se používá u otevřených svítidel napojených přímo na síťové napětí 220 V (bez transformátoru). Patici GU10 poznáte podle charakteristických dvou symetrických kolíčků o průměru 5 mm; protože nemá závit, je hodně krátká. Žárovka se nešroubuje, po zasunutí se pouze pootočí. Pozor, "halogenky" při svícení hodně hřejí, nedají se proto použít třeba do nábytku nebo nízkých podhledů - vždy se podívejte do návodu ke svítidlu, zda je můžete použít.

 

Zásuvná MR16 (GU 5,3)

 
Použití

 

Halogenové reflektory, bodová světla, podhledy, schodů, přisvětlení skříněk, koupelny, kuchyně, WC, předsíně, náhrada bodové halogenové žárovky s paticí MR16. 
Tato malá nástrčná patice má jehlice od sebe vzdálené 5,3 milimetru - odtud název. Používá se hlavně u bodových svítidel a lampiček, které mají transformátor - jsou totiž určeny jen pro napětí 12 voltů. Také tyto žárovky se zahřívají, proto dodržujte předepsané instalační vzdálenost.

 

 

 

 
Patice G9 na bodovém světle

 

Zásuvná G9

 
Použití

 

Halogenové reflektory, bodová světla, podhledy, koupelny, kuchyně, WC, předsíně...
Další hojně rozšířená nástrčná patice pro "halogenky", které se pro své extrémně kompaktní rozměry používají hlavně u bodových svítidel. Žárovky nevyžadují připojení přes transformátor, jsou vhodné i do otevřených svítidel a jsou stmívatelné. Patří mezi nejmenší a nejlehčí halogenové vysokonapěťové reflektorové žárovky na světě.

 

 

 


Patice G53

 

Patice G53 pro rozměrná bodová světla

 
Použití

 

Používá se zejména pro rozměrná bodová světla. Většinou se připojuje na 12V, ale existují i aplikace na 230V.

 

 

 

 
Patice G24 - zejména pro profesionální použití

 

Zásuvná G24

 
Použití

 

tunelová svítidla, čerpací stanice, markety. Cenově se vyplatí při možnosti výběru zvolit spíše patici E27. Provedení je většinou G24 2 pin - s dvěma kontakty - tyčinkami nebo G24q2 4 pin se dvěma kontakty - tyčinkami.

 
Provedení LED trubic

Izolovaný a neizolovaný driver
 

C3M LED zářivky jsou vyráběny různou technologií, přičemž naše trubice sledují nejnovější trendy a starší typy postupně vycházejí z výroby. Většina trubic již je vyráběna modernizovaně.

 

Převod střídavého napětí a samotné řízení teploty barvy světla a výkonu trubice je zajištěn tzv. driverem, ve kterém je již, zjednodušeně řečeno, zakomponován spínaný zdroj (převodník střídavého napětí na nižší úroveň včetně jeho usměrnění). Nabízíme trubice s tzv, izolovanými i neizolovanými drivery. Oba vyhovují všem bezpečnostním hlediskům požadovaným v EU ja pro certifikát EU, tak i RoHS. Izolovaný má o jedno krytí více, proto není třeba vnitřně tolik izolovat, nicméně dosahuje se s ním nižší účinnosti (okolo 110% se sadou 2835), nicméně je celkově levnější variantou.

 

Na druhou stranu výkonnější neizolovaný driver je třeba technologicky více ošetřit z hlediska bezpečnosti, nicméně dosahje vyšší účinnosti o cca 10% více než izolovaný driver (cca 120% se sadou 3014). Díky technologické náročnosti je ovšem poněkud dražší. Vždy záleží na preferenci konkrétního zákazníka, nebo ještě lépe na koncovém určení trubice, jakou technologii zákazníkovi nabídneme.

 
Chip - zdroj světla

 
SMD 3014

 
 • Degradace svítivosti u 3014 je pouze o 8% (50°C) ve srovnání s 29% u SMD 3020 (nebo jiné, např., 3528, 5050, či jiných podobných aktivně nechlazených SMD technologií). Používáno s neizolovanými drivery.
 

 
SMD 2835

 
 • Světelný zdroj SMD 2835 je více jasnější než SMD3528
 • Síla trubice SMD 2835 je menší než SMD 3528, ale světelný tok větší než SMD3528
 • Cena trubice SMD2835 je nižší než SMD 3528
 • Zivotnost je stejná, ostatní parametry jsou také stejné v těchto dvou stylu trubice
 • Vytvořeného tepla je u SMD2835 i SMD 3014 méně, protože LED množství je menší
 • Světlo je u SMD2835  i SMD 3014 přirozenější a vyzařovací úhel je lepší než u ostatních konkurečních zdrojů světla
 • Boční a přední část trubice má u SMD2835  i SMD 3014 méně tmavších oblastí

 

 
Redukce stínů čirých trubic


SMD 3528

 
 • Čiré trubice se sadou 2835 jsou se speciální odrazovou plochou, takže netvoří stíny a lze je přímo užít bez krytu, na rozdíl od běžných průhledných trubic, které vytváří tolik stínů, kolik je chipů v trubici.
 
Provedení krytů

 
Průhledný, Frost a mléčný kryt trubic

 

Vyvinuly jsme a s výhodou uíváme tzv Frost kryt pr trubice, který redukuje vedlejší efekty čirých trubic (i po redukci stínů nejsou vhodné pod mřížkované kryty svítidel).

 

Čiré trubcie ale dosahují nejvyšší účinnosti přenostu světla (úbyt přes kryt v podstatě 0%.

 

Na druhou stranu provedení mléčné dobře roznáší světlo po prostoru, nicméně má velký útlum i přes 30%. Proto jsme vyvinuly tzv. Frost.

Při volbě typu trubice prosím zkontrolujte její délku a provedení patice...

Frost podle provedení má útlum pouze 5-10% vyzařovaného světla, přesto dobře roznáší světlo do prostoru a eliminuje tak nevýhodu čirých trubic.

 

 

 
Patice trubic a trubicových zářivek

Typy patic LED trubic a zářivek
 

Co T5, T8 a T12 znamená?

 

"T" v nomenklatuře svítidla představuje tvar lampy trubkové. Číslo za "T" obvykle představuje průměr svítilny na osminy palce (1 palec odpovídá cca 2,56 cm). T5 zářivky mají průměr rovný 5 osmin palce (5/8 "). Tyto zářivky jsou přibližně o 40% užší než zářivky T8, které mají jeden palec v průměru, a téměř o 60% menší než T12 zářivky, které jsou 1 ½ " v průměru. Obrázek nahoře ukazuje diagramů lampy konců T5, T8 a T12 lampy. Obrázek také ukazuje, že s kolíkovou paticí typ zářivky T5 se liší od toho T8 a T12 lamp. T5 zářivky mají miniaturní bi-pin základnu a zároveň T8 a T12 kompaktní zářivky používají střední bi-pin základny. 

 

 

 

 

 

Nejčastěji užívané patice jsou na obrázku u T8 a T12 patice dvoukolíková G13 a T5 patice dovoukolíková G5. Napájené se vyskytují jedno i dvoustranné, podle nové normy lze použít pouze jednostranné. Nabízíme řešení pro oba typy napájení.

 

 

 
T5 zářivky

 
Generační vývoj trubicových zářivek

 

Zářivky T5 jsou zářivky, které mají 16 mm (5/8 ") v průměru a v době vzniku byly nejúspornější  - nejvýkonnější z lineárních svítidel. Rozdíly v délce a zásuvnými piny oproti běžné zářivce nezpůsobily změnu užití nebo elektrického zapojení. Používají obvykle výše uvedené dvoukolíkové patice G5.

 

Zářivky T5 jsou o něco kratší než zářivky T8 a T12 lampy, proto nemohou být použity jako náhrada za větší typy. Vždy bude potřeba adaptér, pokud chcete vybavit T12 osvětlovací tělesa typy T5. Podobné platí pro náhradu T8 na T5, nemluvě o jiném nastavení startu T5, který je třeba ručně změnit (případně pomocí kitu). Např standardizovaná 1200mm T8 má délku 1199mm, oproti 1149 mm u T5.

 

 

 


Patice 2G11

 

Běžné LED T5 trubice mají velkou nevýhodu v tom, že se do nich nevejde driver a musí být umístěn vně trubice a to je velmi nepraktické, protože je třeba nejen nalézt místo na vnější zdroj - driver LED T5 trubice, ale je třeba jej také umístit tak, aby designově nerušil.

Z toho důvodu C3M s výhodou vyrábí speciální LED T5 trubice, které mají průměr jako T8 trubice, do nichž se driver umístí bez problémů a přitom mají patice s rozměrem G5 - patice T5 trubic. Protože LED trubice nepoužívají balast, není třeba ani nic přenastavovat! Do většiny T5 svítiel se bez problémů vejdou, protože jsou rozměry svítidel dostatečné a vzhledem k charakteru směrovosti světla LED trubci, není třeba řešit odrazovou plochu.

 

 

 

 
Oboustranná patice R7S

 

Netypické patice

 

Patice 2G11

 

Použití

 

Používají se zejména v hotelem, marketech apod.. Jejich výhodou je jednostranné napájení a úspora místa u provedenís dvojitou nebo rozšířenou trubicí.

Na obrázku je uvedeno zapojení našich LED náhrad pro 2G11 patice, kde se přímo připojí po dvojicích kontakty v patici k fázi a pracovní nule. Předřadník (balast) se nepoužije a objede se, čímž se podobně jako u trubic T5 a T8 ušetří více než 11W příkonu na každou trubici.

 

Patice R7S

 

Použití

 

Zde se nejedná o trubice fluorescentní, ale jde většinou o halogenové žárovky, které jsou umísťováni do speciálních svítidel s napájením z obou stran - trubice je sevřena mezi oba kontakty patice - viz obrázek. I zde lze s výhodou použít LED řešení. Podmínkou ovšem je dostatečný prostor okolo samotného zdroje světla, protože LED řešení je prostorově náročnější. Ve většině případů nicméně lze LED náhradu použít. 

 

Nalezen detail: 17
stránka 1 z 1
Záznamů na stránku: 

© 2013 - 2019 mmambo. All rights reserved. C3M s.r.o.